Dịch vụ thành lập công thức
Dịch vụ thành lập công thức

Các chuyên gia dinh dưỡng với vốn kiến thức và kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng thành lập công thức chuyên biệt cho từng loại vât nuôi, theo từng giai đoạn như sau:

 

 + Lập công thức theo nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi theo từng giai đoạn

+ Tham vấn công thức cho khách hàng tùy theo yêu cầu

+ Điều chỉnh công thức cho thức ăn phù hợp với điều kiện thực liệu của địa phương

+ Lập công thức với chi phí thấp nhất mà vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và mục tiêu kinh tế

+ Cập nhật và ứng dụng kết quả nghiên cứu mới nhất của các trung tâm, phân viện nghiên cứu trong và ngoài nước vào việc thành lập công thức hoặc hỗ trợ các giải pháp dinh dưỡng tốt nhất cho khách hàng